Programa de Habilitats Socials y de Transició a la Vida Independent

Aquest programa porta en funcionament més de quinze anys i consisteix que les persones usuàries siguin acollides al llarg d’un cap de setmana a un habitatge al municipi de Bunyol. Durant l’estada es realitzen activitats ocupacionals, educatives i lúdiques. El programa es realitza amb una periodicitat mensual.

El programa persegueix dos objectius: la millora de la qualitat de vida de les nostres persones usuàries i el respir que suposa per a les famílies el poder disposar d’un temps lliure per descansar.

L’objectiu principal amb les nostres persones usuàries és millorar la seva autonomia personal i social, i per això potenciem els hàbits relacionats amb la higiene personal i de la llar, vam treballar les habilitats socials, aprenen a confeccionar un menú i la llista de la compra, afavorim l’oci …
S’utilitza una metodologia flexible i adaptada a el ritme personal de cada persona. La dinàmica de l’habitatge és activa i participativa, ja que són les persones usuàries (amb supervisió de l’equip tècnic) els qui prenen les decisions, no abans sense debatre-les i arribant a un quòrum.