Programa de Oci i Temps Lliure

Aquest programa d’oci destinat a les persones usuàries de l’Associació va néixer fa més d’una dècada i va sorgir perquè des de la AVSPW creiem que la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional de tipus intel·lectual no es pot aconseguir plenament sense el desenvolupament de relacions interpersonals significatives, sense un espai per al benestar emocional i la integració en les seves comunitats d’origen.

El programa persegueix oferir als nostres usuaris i usuàries la possibilitat de participar en diferents activitats d’oci. En el nostre treball ens hem guiat pels principis de normalització, inclusió social i orientació a l’usuari i usuària, oferint els suports necessaris perquè adquireixin les habilitats necessàries per a gaudir el seu oci d’una forma més autònoma.

Per tant, el motiu principal pel qual es va realitzar aquest projecte, respon a la necessitat de complementar les activitats desenvolupades pels nostres usuaris i usuàries de dilluns a divendres en els seus respectius centres de treball o centres educatius, així com en les diferents activitats dutes a terme per la AVSPW.
El programa es realitza els dimarts a la tarda i, excepcionalment, algun dissabte.