Programa de Formació de Voluntariat

Un dels valors potencials de el sector no lucratiu a què pertany la nostra associació, i potser el més important, el conforma el voluntariat, el qual té un paper fonamental en el progrés de la AVSPW, ja que possibilita la posada en marxa de programes que, per la seva dimensió i cost econòmic, no seria possible realitzar sense la seva col·laboració.

La formació és un dret de l’voluntariat, un deure de l’entitat i la garantia prèvia a un servei de qualitat, de manera que la formació és una de les parts del programa de voluntariat més important i necessària.

La persona voluntària que s’integra en una entitat no necessita tenir prèviament una formació concreta, ja que és responsabilitat de l’associació facilitar-la.

Els blocs fonamentals de formació són:

– FORMACIÓ ÈTICA: Missió visió i valors de l’associació, així com a principis bàsics imprescindibles en el desenvolupament d’activitats.

– FORMACIÓ ESPECÍFICA: Sobre les particularitats de l’col·lectiu. En el nostre cas (persones amb discapacitat), se centraria en les característiques i en les necessitats de suport que té cada persona i, concretament, les persones amb síndrome de Prader Willi.

– FORMACIÓ TÈCNICA: Dirigida a coneixements concrets que facilitin el desenvolupament dels programes: dinàmica de grups, primers auxilis, cures específiques, tècniques d’aire lliure, etc.