Transparència

 

Política de Qualitat

AVPSW, Associació Valenciana Per a la Síndrome de Prader Willi, manifesta a través de la seua Política de Qualitat, el seu ferm compromís a contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, oferint programes de suport de qualitat que partisquen de les seues necessitats i les de les seues famílies, així com afavorint la seua plena inclusió i participació social com a ciutadans de ple dret.

Entenem la QUALITAT com una estratègia clau que ha d’estar integrada en tots els processos i projectes que es realitzen des de la AVPSW, mitjançant els quals es busca la plena satisfacció dels usuaris/as, famílies, professionals, voluntaris/as i altres agents que intervenen. Per tant, això comporta la necessitat de col·laboració, implicació, responsabilitat i compromís de totes les persones que formem part i treballem per a aconseguir un mateix objectiu.

Per tot això,AVPSW ha adoptat la qualitat com una filosofia d’actuació que es plasma en els següents punts:

 • Desenvolupar totes les activitats de l’Associació complint amb tots els requisits legals que siguen aplicable i aquells altres que afecten l’activitat, a les persones usuàries a les seues famílies.
 • Garantir als usuaris/as una xarxa de serveis estables, concordes amb les seues necessitats personals i integrats en entorns inclusius, prestant els suports necessaris per a millorar la seua qualitat de vida en totes les dimensions (vida independent, temps lliure, benestar emocional, etc.).
 • Desenvolupar, mantindre i incrementar les habilitats socials i personals de la vida diària per a aconseguir una major autonomia personal i social, i un major grau d’independència, afavorint el procés de maduresa personal i equilibri emocional.
 • Tindre en compte als usuaris/as, a les famílies, al personal i voluntaris/as de *AVSPW, i als altres agents implicats, escoltant la seua veu i procurant satisfer les seues expectatives.
  Ser coherents en els processos i projectes que es duen a terme amb la missió, visió i valors establits en l’entitat.
 • Ser una associació honesta i transparent en la gestió, procurant la millora contínua dels serveis que prestem i dels seus processos de treball, per mitjà de la planificació, el desenvolupament, la revisió i la millora d’aquests.
 • Millorar els resultats definint els indicadors i objectius, i avaluant el nivell d’assoliment d’aquests, tot això en un marc de millora contínua del sistema de gestió de la qualitat i la millora en la prestació de les activitats de l’associació.
 • Per a dur a terme aquesta política de la Qualitat, la Junta Directiva adopta els següents compromisos:
  Impulsar, implantar, desenvolupar i mantindre un sistema de la qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001.
  Revisar el sistema de qualitat i actualitzar periòdicament els processos, a través de la revisió periòdica del grau d’implantació per part de la Junta Directiva i de la implantació d’un programa d’auditories internes del sistema de la qualitat i la seua certificació per part d’una entitat externa.
 • Analitzar periòdicament la satisfacció dels diferents agents que intervenen: usuaris/as, famílies, professionals i voluntaris/as.

Totes les persones que formen part de AVSPW es comprometen en el compliment dels requisits establits, de participar activament en la millora de la qualitat i de la gestió, i en l’assoliment dels objectius de l’entitat.

La Junta Directiva de AVPSW, assumeix la responsabilitat i es compromet a disposar dels recursos necessaris per a dur a terme aquest sistema de gestió de la qualitat.